masz pytanie
zadzwoń
    +48 509 360 178

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 SEMI MAŁGORZATA PIETRZAK

Opis mikroprocesora

  • OPIS DZIAŁANIA PROSTOWNIKA Z MIKROPROCESOREM (oprogramowanie w wersji 7.0)

 

Prostownik ze sterownikiem mikroprocesorowym z procesorem z 10-bitowym
przetwornikiem ADC (analogowo-cyfrowym).

Dzięki zastosowaniu sterownika mikroprocesorowego wraz z unikatowym, oryginalnym, samoadaptacyjnym programem ładowania akumulatora uzyskano szereg właściwości eksploatacyjnych dotychczas zupełnie nieosiągalnych w prostownikach tradycyjnych, standardowych, bez “elektroniki” między innymi dzięki: (Uwaga: parametry podano dla akumulatorów 12 V, dla akumulatorów 24 V – należy je pomnożyć przez 2.)

 

1. – możliwość bezpiecznego ładowania akumulatora bez konieczności jego odłączania od instalacji elektrycznej samochodu, dzięki następującym rozwiązaniom:

  • po wykryciu akumulatora prostownik włącza ładowanie z opóźnieniem 2 sekund
  • stabilizacji napięcia ładowania na wartości albo 15.8 albo 14.5 V – wybierane przełącznikiem
  • odłączenie prostownika może nastąpić przy zgaszonej diodzie “Ładowanie” lub tradycyjnie poprzez
  • odłączenie prostownika od sieci 230 V, w obu przypadkach nie występują przepięcia, najbardziej groźne zjawisko dla instalacji elektrycznej samochodu,

2. – możliwość ładowania wszystkich typów akumulatorów, rodzaj akumulatora wybiera się przełącznikiem “Ca/Gel”

  • poz. Ca – akumulatory wapniowe Ca, otwarte (z koreczkami), standardowe,
  • poz. Gel – akumulatory żelowe Gel, AGM, VRLA, zamknięte (bez koreczków), bezobsługowe, tryb pracy buforowej. Ten sam przełącznik służy jednocześnie do przełączania trybu pracy ładowanie szybkie (“Cyclic”) i ładowanie podtrzymujące (“Standby”)

3.  – automatycznemu resetowi: w przypadku zaniku napięcia sieci 230 V prostownik nie traci ustawionych parametrów – po powrocie napięcia prostownik podejmuje działanie od punktu zaniku.

4. – automatycznym testom akumulatora – prostownik kontroluje przyrost napięcia akumulatora w czasie. Jeśli napięcie to nie wzrasta, prostownik poprzez migotanie diody „ŁADOWANIE” sygnalizuje możliwość uszkodzenia akumulatora, ładowanie trwa nadal.

5.  – stabilizacji napięcia ładowania:

  • poz. Ca – 15.8 V, tylko ta wartość zabezpiecza akumulatory przed zjawiskiem zasiarczenia cel,
  • poz. Gel – 14.5 V, zabezpiecza akumulatory żelowe przed utratą pojemności (zamianą elektrolitu w wodę),

ponadto cecha ta pozwala na ładowanie akumulatorów o mniejszej pojemności prostownikiem przeznaczonym nominalnie dla akumulatorów o większej pojemności, poprzez automatyczne ograniczenie aktualnej wartości prądu ładowania z chwilą wykrycia faktu osiągnięcia napięcia stabilizacji, oraz uniezależnia parametry ładowania od zmian wartości napięcia sieci energetycznej 230 V,

6. – stabilizacji ładowania prądu: sterownik ogranicza prąd ładowania do wartości ustawionej fabrycznie, zgodnie z deklarowanymi parametrami prostownika, co pozwala na bezpieczne ładowanie akumulatorów o pojemności większej od optymalnej dla danego typu prostownika, przy czym należy liczyć się jedynie z wydłużeniem czasu ładowania,

7. – soft-start prądu ładowania, czyli stopniowe narastanie prądu ładowania, co przy bardzo rozładowanych akumulatorach zabezpiecza przed wypadaniem warstw pasty ołowiowej – masy czynnej z kratek,

8. – automatycznemu odsiarczaniu akumulatora, zastosowany sposób ładowania – ładowanie pulsacyjne, cykliczne – powoduje automatyczne odsiarczanie ogniw, skuteczne zwłaszcza w zakresie niskich (od 2 do 10.5 V) napięć akumulatora,

9. – automatycznemu odłączaniu ładowania po wykryciu rzeczywistego stanu końca ładowania (100 % pojemności), czyli wówczas, kiedy napięcie na akumulatorze nie wzrasta mimo ładowania,

10. – automatycznemu restartowi – ponowne włączenie ładowania, po wykryciu spadku napięcia na ładowanym akumulatorze do wartości 13.2 V,

11. – automatycznej regulacji ładowania prądu podczas stabilizacji napięcia akumulatora, sterownik zmniejsza prąd ładowania tak, aby nie przekroczyć stabilizowanej wartości napięcia, 15.8 V („Ca”) albo 14.5 V („Gel”),

12. – zabezpieczeniu termicznemu 3-progowe 2-punktowe: tyrystory i transformator sieciowy, dokładność regulacji 1 °C,

13. – wymuszonemu chłodzeniu prostownika poprzez zastosowanie wentylatora, co pozwala na zwiększenie maksymalnej wartości prądu ładowania, a tym samym skrócenie czasu ładowania akumulatora,

14. – odporności na zwarcia krokodylków i zamianę polaryzacji – prostownik „nie iskrzy” przy zwieraniu krokodylków,

15. – realizacji pracy buforowej – nie trzeba odłączać prostownika od akumulatora bezpośrednio po zakończeniu ładowania – prostownik podłączony do akumulatora stale mierzy napięcie na jego zaciskach i automatycznie wyłącza a po stwierdzeniu spadku napięcia ponownie włącza proces ładowania,

16.  – całkowitej autonomiczności pracy – po podłączeniu do akumulatora nie trzeba ustawiać żadnych parametrów pracy, wszystko odbywa się automatycznie (działanie w trybie „podłącz i zapomnij),

17.  –  prostoty obsługi oraz czytelną sygnalizację stanu pracy prostownika. 

18. –  czytelna wizualizacja parametrów ładowania – dotyczy tylko prostowników typu MSW i MSI. Na wyświetlaczu można sprawdzić aktualne wartości napięcia i prądu ładowania oraz ustawić i sprawdzić ustawioną wartość pojemności akumulatora. Opis działania podany jest w zakładce “Ogólna instrukcja obsługi”.

19. – możliwość rejestracji parametrów ładowania – dotyczy tylko prostowników typu MSI. Dane parametrów ładowania typu data, czas, napięcie i prąd ładowania, pojemność akumulatora, temperatura akumulatora są zapisywane w pamięci mikroprocesora i istnieje możliwość sczytania tych danych do arkusza kalkulacyjnego w formacie .csv i dokonywanie wszelkich analiz przebiegu ładowania. To rozwiązanie jest zupełną nowością w tej klasie prostowników. Podobne możliwości oferują wyłącznie prostowniki bardzo profesjonalne.

Prostowniki umieszczone są w estetycznych obudowach metalowych malowanych proszkowo. W obudowy wmontowany jest zestaw 4 diod świecących (LED) informujących o stanie pracy prostownika. Do przyłączenia prostownika do sieci prądu przemiennego służy przewód sieciowy o długości 1.5 – 2 m, a do przyłączenia akumulatora – dwa przewody o długości 1.5 m zakończone zaciskami krokodylkowymi.

 

PROSTOWNIKI DLA NAPIĘCIA 24 V

Firma SEMI jest jedną z bardzo niewielu firm produkujących prostowniki składające się z dwóch lub trzech niezależnych, oddzielonych elektrycznie (galwanicznie) prostowników w jednej obudowie. Jest to pomysł na rozwiązanie problemu nierównomiernego ładowania się akumulatorów pracujących w układach szeregowych. Zaobserwowano, że akumulatory te ZAWSZE, ze względu na zachodzące w nich podczas ładowania i rozładowania procesy chemiczne, ładują się nierównomiernie, jeden, ten podłączony do “plusa” do napięcia wyższego, drugi, ten podłączony do “minusa” – do niższego i ten o napięciu niższym stanowi podczas rozładowywania dodatkowe obciążenie akumulatora o wyższym napięciu a cały układ ma parametry obciążeniowe dużo gorsze niż wynikało by to z obliczeń teoretycznych dla pojedynczych akumulatorów 12 V. Zjawisko to jest tym bardziej widoczne im starsze są akumulatory i nie ma tu nawet znaczenia to, że akumulatory pochodzą z tej samej serii produkcyjnej!!!

Ładowanie akumulatorów w układzie szeregowym przy pomocy prostowników typu MLM/MSM znacznie przedłuża ich żywotność !

Prostowniki realizujące to zadanie posiadają oznaczenie MLM-2, MSM-2, które zawierają 2 odseparowane od siebie pojedyncze prostowniki typu MTM. Przeznaczone są do jednoczesnego ładowania 2 akumulatorów 12 V oraz MSM-3 – z trzema pojedynczymi prostownikami. Mogą to być albo akumulatory pracujące niezależnie lub połączone w układzie szeregowym 24 lub 36 V.

Podłączanie prostownika MLM-2:

Z prostownika MLM-2 wyprowadzone są 2 pary przewodów „+” i „-”. Zawsze każdą parę podłącza się do „swojego” akumulatora! W przypadku połączenia szeregowego 2 akumulatorów 12 V jeden przewód „+” i jeden przewód „-” obu par są wspólne! Jest to połączenie jak najbardziej prawidłowe!

Podłączanie prostownika MSM-2:

Z prostownika MSM-2 wyprowadzone są również 2 pary przewodów „+” i „-” i również zawsze każdą parę podłącza się do „swojego” akumulatora! Podobnie jak w przypadku prostownika MLM-2. W tym jednak przypadku, na życzenie niektórych naszych odbiorców oba wspólne przewody są zastąpione jednym przewodem, wspólnym dla obu prostowników. Jest on dla odróżnienia najczęściej koloru niebieskiego i podłącza się go w środek układu 24 V, czyli w miejsce wspólnego połączenia „-” pierwszego akumulatora 12 V z „+” drugiego akumulatora 12 V. Sytuację tę obrazuje schemat powyżej.

Podłączanie prostownika MSM-3:

Z prostownika MSM-3 wyprowadzone są 3 pary przewodów „+” i „-” i również zawsze każdą parę podłącza się do „swojego” akumulatora! W tym jednak przypadku 2 pary przewodów są wspólne. Ponieważ jest to prostownik przeznaczony głównie na cele kooperacyjne, odbiorcy życzą sobie, aby obie pary były zastąpione pojedynczymi przewodami. Tak więc z prostownika wyprowadzone są 4 przewody: „+”, wspólny 1, wspólny 2 i „-”.

Inne warianty połączeń prostowników MSM-2 i MSM-3:

W przypadku tych prostowników często stosuje się układ “wspólnego” “minusa”, czyli taki w którym “minusy” obu prostowników wewnętrznych są ze sobą zwierane. Z prostownika MSM-2 wyprowadzane są wówczas 3 przewody, czyli jeden “minus” i dwa “plusy”a z prostownika MSM-3 – 4 przewody, czyli jeden “minus” i trzy “plusy”. Rozwiązanie to stosuje się wówczas, kiedy istnieje konieczność niezależnego ładowania 2 lub 3 akumulatorów 12 V, np. w jachtach i innych urządzeniach pływających, pojazdach wojskowych, ambulansach medycznych, pojazdach straży pożarnej itd.

 

Chcesz złożyć zamówienie? Napisz do nas!